Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2007

9. 2. 2007 410
Razpis za podelitev kadrovskih štipendij Občine Ljutomer v študijskem letu 2006/2007 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2007)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 09.02.2007
Tip objave: Razpis
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o porabi finančnih sredstev iz naslova amortizacije v ceni vode za leto 2007 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.01.2007
Začetek veljavnosti: 09.02.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o porabi finančnih sredstev iz naslova amortizacije v ceni kanalščine za leto 2007 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.01.2007
Začetek veljavnosti: 09.02.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2007 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.01.2007
Začetek veljavnosti: 01.02.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.01.2007
Začetek veljavnosti: 10.02.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija