Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2007

26. 9. 2007 510
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2007
Začetek veljavnosti: 11.10.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Knjižnice
Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2007
Začetek veljavnosti: 11.10.2007
Konec veljavnosti: 31.07.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Odlok o imenovanju novih ulic v mestu Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2007
Začetek veljavnosti: 11.10.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2007
Začetek veljavnosti: 11.10.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Knjižnice
Pravilnik o kadrovskem štipendiranju, stimuliranju študentov in študijskih pomočeh v občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2007
Začetek veljavnosti: 11.10.2007
Konec veljavnosti: 29.03.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Pravilnik o vrednotenju mladinskih programov in projektov v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2007
Začetek veljavnosti: 11.10.2007
Konec veljavnosti: 22.07.2014
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Družbene dejavnosti
Sklep o postopku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2007)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 19.09.2007
Začetek veljavnosti: 27.09.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča v Ljutomeru (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2007)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 26.09.2007
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prodaja nepremičnin