Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2004

10. 3. 2004 332
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč in ter pogrebnih svečanosti na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.03.2004
Začetek veljavnosti: 25.03.2004
Konec veljavnosti: 10.08.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2004 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.03.2004
Začetek veljavnosti: 11.03.2004
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.03.2004
Začetek veljavnosti: 11.03.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Javna dražba za prodajo stanovanja v Ljutomeru, Stari trg 7 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2004)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 11.03.2004
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prodaja nepremičnin
Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2004 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.03.2004
Začetek veljavnosti: 11.03.2004
Konec veljavnosti: 12.02.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2004)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.03.2004
Začetek veljavnosti: 25.03.2004
Tip objave: Odlok
Vsebina: Javno obveščanje in informiranje