Sklep o višini pristojbine za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva