Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2006

7. 6. 2006 262
Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije ter čiščenja odpadnih voda in grezničnih muljev na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.05.2006
Začetek veljavnosti: 15.06.2006
Konec veljavnosti: 09.08.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o višini pristojbine za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.05.2006
Začetek veljavnosti: 15.06.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pristojbine
Razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje kmetijstva in poseljenosti podeželja v občini Ljutomer v letu 2006 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 4/2006)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 30.05.2006
Začetek veljavnosti: 07.06.2006
Tip objave: Razpis
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo