Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije ter čiščenja odpadnih voda in grezničnih muljev na območju Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva