Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2011

22. 12. 2011 466
Sklep o začasnem financiranju Občine Ljutomer v obdobju januar – marec 2012 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2011)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 12.12.2011
Začetek veljavnosti: 23.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o ceni števnine (Sklep št. 154) (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2011
Začetek veljavnosti: 01.01.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2011
Začetek veljavnosti: 06.01.2012
Konec veljavnosti: 16.07.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Sklep o soglasju k dopolnitvam cenika storitev v ŠIC Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2011
Začetek veljavnosti: 23.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Šport
Sklep o višini najemnin za zemljišča v lasti Občine Ljutomer (Sklep št. 157) (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2011
Začetek veljavnosti: 23.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep št. 159 o ukinitvi javnega dobra (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2011
Začetek veljavnosti: 23.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep št. 160 o ukinitvi javnega dobra (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2011
Začetek veljavnosti: 23.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o olajšavi za plačilo vrtca (Sklep št. 161) (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Pravilnik o oblikovanju in uresničevanju programa cepljenja proti okužbi s humanim virusom papiloma (hpv) v Občini Ljutomer za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2011
Začetek veljavnosti: 23.12.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, nagrajevanju študentov in študijskih pomočeh v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 8/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2011
Začetek veljavnosti: 23.12.2011
Konec veljavnosti: 29.03.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila