Sklep o soglasju k dopolnitvam cenika storitev v ŠIC Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva