Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva