Sklep o spremembi sklepa o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 1999

Predpisi, na katere predpis vpliva