Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojnoizobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva