Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009

7. 10. 2009 561
Odlok o Spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu uporabe stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2009
Začetek veljavnosti: 22.10.2009
Konec veljavnosti: 11.11.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2009
Začetek veljavnosti: 22.10.2009
Konec veljavnosti: 31.03.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Odlok o Spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2009
Začetek veljavnosti: 08.10.2009
Konec veljavnosti: 21.07.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o Spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu kopališča Moravci v Slovenskih goricah (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2009
Začetek veljavnosti: 08.10.2009
Konec veljavnosti: 24.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2009
Začetek veljavnosti: 22.10.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o Spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda osnovna šola Stročja vas (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2009
Začetek veljavnosti: 08.10.2009
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2009
Začetek veljavnosti: 22.10.2009
Konec veljavnosti: 11.06.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Šport
Pravilnik o Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2009
Začetek veljavnosti: 22.10.2009
Konec veljavnosti: 22.07.2014
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Družbene dejavnosti
Pravilnik o Spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2009
Začetek veljavnosti: 22.10.2009
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sprememba cenika koriščenja prostorov v šolskih zgradbah (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2009
Začetek veljavnosti: 08.10.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole
Sprememba Sklepa o ceni storitev odvajanja komunalne in industrijske odpadne vode (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2009
Začetek veljavnosti: 08.10.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o uvrstitvi direktorja LTO Prlekija Ljutomer v plačni razred (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 12/2009)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Začetek veljavnosti: 08.10.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi