Odlok o Spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda osnovna šola Stročja vas

Predpisi, na katere predpis vpliva