Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojnoizobraževalne dejavnosti v občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva