Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja

Predpisi, na katere predpis vpliva