Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja - neuradno prečiščeno besedilo (1)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva