Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007

24. 12. 2007 581
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2007
Začetek veljavnosti: 25.12.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in projektov mladinskih društev v občini Ljutomer za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 20.12.2007
Začetek veljavnosti: 24.12.2007
Tip objave: Razpis
Vsebina: Družbene dejavnosti
Javni razpis za sofinanciranje programov izvajalcev letnega programa športa v občini Ljutomer za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 20.12.2007
Začetek veljavnosti: 24.12.2007
Tip objave: Razpis
Vsebina: Šport
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Ljutomer za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 20.12.2007
Začetek veljavnosti: 24.12.2007
Tip objave: Razpis
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 20.12.2007
Začetek veljavnosti: 24.12.2007
Tip objave: Razpis
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2007
Začetek veljavnosti: 25.12.2007
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2007
Začetek veljavnosti: 08.01.2008
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stročja vas (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2007
Začetek veljavnosti: 08.01.2008
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2007
Začetek veljavnosti: 08.01.2008
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2007
Začetek veljavnosti: 08.01.2008
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2007
Začetek veljavnosti: 08.01.2008
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Glasbene šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2007
Začetek veljavnosti: 08.01.2008
Konec veljavnosti: 29.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ljutomer za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2007
Začetek veljavnosti: 25.12.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča