Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2008

Predpisi, na katere predpis vpliva