Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2008

10. 10. 2008 397
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.10.2008
Začetek veljavnosti: 11.10.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Javni razpis za stimulacije študentom za študijsko leto 2008/2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2008)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 10.10.2008
Tip objave: Razpis
Vsebina: Ostalo
Javni razpis za študijske pomoči za študijsko leto 2008/2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2008)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 10.10.2008
Tip objave: Razpis
Vsebina: Ostalo
Sklep št. 295 o določitvi cene izposoje oz. uporabe šotora (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.10.2008
Začetek veljavnosti: 06.10.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep št. 293 o razdelitvi sredstev za odpravo posledic neurja v mesecu avgustu 2008 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.10.2008
Začetek veljavnosti: 06.10.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.10.2008
Začetek veljavnosti: 11.10.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Ljutomer ob rojstvu otroka (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.10.2008
Začetek veljavnosti: 25.10.2008
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep št. 287 o spremembi in dopolnitvi Sklepa št. 214 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.10.2008
Začetek veljavnosti: 10.10.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo