Sklep št. 295 o določitvi cene izposoje oz. uporabe šotora

Predpisi, na katere predpis vpliva