Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva