Uradno glasilo Občine Ljutomer, 10/2009

18. 5. 2009 308
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 10/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2009
Začetek veljavnosti: 19.05.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanosti na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 10/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2009
Začetek veljavnosti: 02.06.2009
Konec veljavnosti: 10.08.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Pravilnik o sprejemanju otrok v vrtce v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 10/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2009
Začetek veljavnosti: 19.05.2009
Konec veljavnosti: 14.04.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah in drugih prejemkih Občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 10/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2009
Začetek veljavnosti: 19.05.2009
Konec veljavnosti: 15.03.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Plače in nagrade funkcionarjev
Občinski program varnosti (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 10/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2009
Začetek veljavnosti: 19.05.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Načrti zaščite in reševanja
Sklep št. 377 - cenik storitev na letnem kopališču v Ljutomeru v letu 2009 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 10/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2009
Začetek veljavnosti: 19.05.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Šport
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v Občini Ljutomer in seznam prosilcev za zamenjavo stanovanja (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 10/2009)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Datum sprejetja: 11.05.2009
Začetek veljavnosti: 19.05.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Dodelitve nepremičnin