Sklep št. 377 - cenik storitev na letnem kopališču v Ljutomeru v letu 2009

Predpisi, na katere predpis vpliva