Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah in drugih prejemkih Občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva