Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2016

14. 3. 2016 416
Spremembe Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.03.2016
Začetek veljavnosti: 29.03.2016
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.03.2016
Začetek veljavnosti: 15.03.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe javne razsvetljave v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.03.2016
Začetek veljavnosti: 22.03.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Pravilnik o kadrovskem štipendiranju in nagradah študentom v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.03.2016
Začetek veljavnosti: 29.03.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila