Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih za opravljanje funkcije in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Predpisi, na katere predpis vpliva