Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2005

2. 12. 2005 410
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih za opravljanje funkcije in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2005
Začetek veljavnosti: 03.12.2005
Konec veljavnosti: 15.05.2007
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Plače in nagrade funkcionarjev
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2005
Začetek veljavnosti: 03.12.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2005
Začetek veljavnosti: 03.12.2005
Konec veljavnosti: 10.11.2015
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o določitvi obdobja začasnega financiranja Občine Ljutomer v letu 2006 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2005)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 25.11.2005
Začetek veljavnosti: 17.12.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Razpis za podelitev kadrovskih štipendij Občine Ljutomer v študijskem letu 2005/2006 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2005)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 02.12.2005
Tip objave: Razpis
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Ljutomer za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2005)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 02.12.2005
Tip objave: Razpis
Vsebina: Gostinstvo in turizem
Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 6/2005)
Status: Veljavno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 02.12.2005
Tip objave: Drugo
Vsebina: Prodaja nepremičnin