Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2013

24. 10. 2013 494
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Ivana Cankarja Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.10.2013
Začetek veljavnosti: 08.11.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Stročja vas (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.10.2013
Začetek veljavnosti: 08.11.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Mala Nedelja (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.10.2013
Začetek veljavnosti: 08.11.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.10.2013
Začetek veljavnosti: 08.11.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Janka Ribiča Cezanjevci (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.10.2013
Začetek veljavnosti: 08.11.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.10.2013
Začetek veljavnosti: 25.10.2013
Konec veljavnosti: 11.06.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Malo gospodarstvo
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Ljutomer, izdelan s strani ksp Ljutomer d.o.o. (Sklep št. 340) (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 5/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.10.2013
Začetek veljavnosti: 25.10.2013
Konec veljavnosti: 27.07.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki