Pravilnik za dodeljevanje spodbud za razvoj malega gospodarstva in podjetništva v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva