Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja - neuradno prečiščeno besedilo (3)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva