Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva