Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva