Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stročja vas - neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva