Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva