Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva