Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci

Predpisi, na katere predpis vpliva