Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva