Statut Občine Ljutomer (neuradno prečiščeno besedilo (1)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva