Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2011

27. 10. 2011 434
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2011
Začetek veljavnosti: 11.11.2011
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2011
Začetek veljavnosti: 28.10.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Soglasje k Statutu javnega zavoda Splošna knjižnica Ljutomer (Soglasje št. 143) (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2011
Začetek veljavnosti: 28.10.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Knjižnice
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kadrovskem štipendiranju, stimuliranju študentov in študijskih pomočeh v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2011
Začetek veljavnosti: 11.11.2011
Konec veljavnosti: 29.03.2016
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o ukinitvi javnega dobra (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 7/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.10.2011
Začetek veljavnosti: 28.10.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro