Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2003

7. 10. 2003 315
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2003
Začetek veljavnosti: 22.10.2003
Konec veljavnosti: 15.08.2009
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Odlok o predkupni pravici Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2003
Začetek veljavnosti: 22.10.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov Ljutomeru (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2003
Začetek veljavnosti: 22.10.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2003
Začetek veljavnosti: 15.10.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Spremembe in dopolnitve pravilnika o upravljanju Doma kulture Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2003
Začetek veljavnosti: 22.10.2003
Konec veljavnosti: 10.11.2007
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kultura in umetnost
Pravilnik o dodeljevanju Socialnih pomoči v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2003
Začetek veljavnosti: 15.10.2003
Konec veljavnosti: 10.11.2015
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o višini takse za pridobitev mesečnih in letnih vozovnic za parkiranje vozil na modri coni (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2003
Začetek veljavnosti: 01.10.2003
Konec veljavnosti: 23.06.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o imenovanju Komisije za štipendiranje (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.09.2003
Začetek veljavnosti: 06.10.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja