Sklep o povečanju normativa za oblikovanje oddelkov v vrtcih v Občini Ljutomer za šolsko leto 2003/2004 za 2 otroka