Sklep o višini takse za pridobitev mesečnih in letnih vozovnic za parkiranje vozil na modri coni

Predpisi, na katere predpis vpliva