Spremembe in dopolnitve pravilnika o upravljanju Doma kulture Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva