Odlok o lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov Ljutomeru

Predpisi, na katere predpis vpliva