Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva