Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva