Statut Občine Ljutomer (neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva