Statut Občine Ljutomer (neuradno prečiščeno besedilo (3)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva