Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za prostorsko celoto Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva