Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru - neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva